• Classic 10, Climate Pro K12, Climate Pro K18, Climate Pro X14, Climate Pro X20, Climate Pro D12 y Climate Pro D18 usan 115V – Corriente de hogar estándar.
  • Climate Pro K24, Climate Pro K36, Climate Pro K60 y Climate Pro X26 usan 208/230V 1 fase.
  • Classic 40 usa 220V 3 fase.
  • Classic 60 y Climate Pro K63 usan 460V 3 fase.